۲۱
شهریور

مدباس ( MODBUS ) چیست ؟ ( بخش اول )

مدباس چیست ؟ Modbus یک پروتکل ارتباطی سریال است که توسط Modicon®  در سال 1979 توسط منتشر شده و برای استفاده با کنترل کننده های منطق قابل برنامه ریزی...

ادامه مطلب