۱۲
تیر

ترانسدیوسر(TRANSDUCER) چیست و انواع آن کدام است؟

ترانسدیوسر نوعی ترانس می باشدکه سیگنال الکتریکی به وجود آمده از سنسور را به یک سیگنال الکتریکی استاندارد(ولتاژ ۵-۰وجریان ۲۰-۴ میلی آمپر) تبدیل می کند.ترانسدیوسرها برای تبدیل کمیت های...

ادامه مطلب