سیستم های ابزار دقیق

مشاوره، طراحی و تولید انواع سیستم های ابزار دقیق

سیستم های کنترلی

طراحی ، توسعه و ساخت سیستم های کنترلی هوشمند

سیستم های مانیتورینگ

اجرا انواع سیستم های تلمتری ، مانیتورینگ داده و دیتا لاگر

شبکه های تله متری

طراحی و اجرا شبکه های تله متری

خدماتی که ارائه میدهیم

خدمات فنی مهندسی

ساخت دستگاه های الکتر.نیکی و نرم افزار های هوشمند به صورت سفارشی

world

تامین قطعات سفارشی

مشاوره در فروش و تامین قطعات سفارشی از منابع معتبر جهانی

سامانه های نظارت تصویری

مشاوره ، تامین و اجرا سامانه های هوشمند نظارت تصویری

شبکه های رایانه ای

طراحی و اجرای انواع شبکه های اکتیو و پسیو رایانه ای

خدمات فنی مهندسی

ساخت دستگاه های الکتر.نیکی و نرم افزار های هوشمند به صورت سفارشی

world

تامین قطعات سفارشی

مشاوره در فروش و تامین قطعات سفارشی از منابع معتبر جهانی

سامانه های نظارت تصویری

مشاوره ، تامین و اجرا سامانه های هوشمند نظارت تصویری

شبکه های رایانه ای

طراحی و اجرای انواع شبکه های اکتیو و پسیو رایانه ای

مشتریان ما

تاییدیه ها و رضایت نامه های شرکت

تازه ها