جلسه اقتصاد دانش بنیان و جهش تولید با حضور معاونت محترم علمی و فناوری ریاست جمهوری و استاندار محترم آذربایجان غربی