دیتالاگر صنعتی

 

 
 

۱-   ۴ تا ۸ ورودی آنالوگ با دقت ۱۶ بیت 

۰ تا ۵ ولت

۰ تا ۱۰ ولت 

۰ تا ۲۰ میلی آمپر

۴ تا ۲۰ میلی آمپر

۲-   پشتیبانی انواع ورودی دیجیتال از طریق پورت سریال جهت ارتباط با دستگاه های متناظر

۳-   پشتیبانی انواع سنسور دمای آنالوگ و دیجیتال 

۴-   پشتیبانی انواع سنسور رطوبت آنالوگ و دیجیتال 

۵-   امکان مقیاس بندی مقادیر ورودی 

۶-   زمان نمونه برداری از ۰.۱ ثانیه تا ۱۲۰ ثانیه

۷-   دارای ترانسدیوسر داخلی جهت تبدیل مقادیر آنالوگ و دیجیتال ورودی در خروجی و ۴ تا ۸  خروجی آنالو گ متناظر باورودی

۸-   دارای خروجی USB جهت ذخیره اطلاعات 

۹-   دارای خروجی شبکه جهت مانیتورینگ داخل شبکه و IOT و ذخیره اطلاعات ( وب بیس )

۱۰-   قابلیت تعریف آلارم برای ورودی ها و دارای خروجی رله جهت عکس العمل آلارم ها و همچنین گذارش آلارم ها در سیستم مانیتورینگ