صنایع

بسیاری از کارخانجات و صنایع بزرگ و کوچک، فارغ از سامانه‌های کنترلی و PLCهای نصب شده در سایت تولیدی خود، نیاز به یک سامانه‌ی پایش لبه (Edge device) به منظور انتقال داده بصورت امن و بر روی بستر اینترنت دارند. تجمیع این داده‌ها بصورت یک سامانه‌ی متمرکز بر بستر شبکه‌ی هوشمند صنعتی IIOT به متخصصین مجموعه‌ها در راستای کنترل و پایش از راه دور خطوط تولید، بسته‌بندی و … کمک نموده و ثبت داده‌های این خطوط را ممکن می‌سازد.

با استفاده از دیتالاگر FIDAQUIRE و کارت‌های آنالوگ و دیجیتال ورودی، می‌توان انواع داده‌های خروجی از انواع سنسورهای آنالوگ استاندارد (با خروجی ولتاژ و جریان) مانند درجه حرارت، فشار، جریان، ولتاژ، سطح تانک، گشتاور و … را ثبت و پایش کرد.

نظارت بر سیستم‌های بحرانی 24/7

سیستم‌های نظارت از راه دور راه حلی کم هزینه برای نظارت بر امکانات 24/7 ارائه می‌دهند. همچنین یک لایه‌ی مدیریتی و حفاظتی بالاتر به منظور کنترل و پایش مجموعه تعریف شده و در صورت بروز هر نوع خرابی تجهیزات، فوراً از طریق ایمیل یا پیامک به اپراتور اطلاع داده می‌شود.

 نظارت از راه دور نقاط داده های محیطی از جمله:

برخی از ارگان‌ها مانند شرکت‌های نفت و گاز و آب و فاضلاب از سامانه‌ی مذکور برای بررسی مستقل شرایط محیطی و تجهیزات در سایت‌های دورافتاده خود استفاده می‌کنند. برای این منظور،سنسورهایی به منظور کنترل سطوح چاه مرطوب، دما، جریان، تجهیزات و قطع برق و وضعیت پمپ‌ها در سایت مورد نظر نصب شده و داده‌ها را از راه دور به مرکز کنترل ارسال می‌کنند.

همچنین ثبت داده‌ها در دیتالاگر راه آسانی برای نشان دادن انطباق و تجزیه و تحلیل روندها و گزارش وضعیت عملکرد تجهیزات خواهد بود.